تبلیغات
از ته دل بخندید - دانلود کامل سایتهای اینترنتی با برنامه Website Downloader
مقدمه :
اگر از برخی سایتهای اینترنتی استفاده زیاد می کنید و تقریبا تمام صفحات سایت را مورد مشاهده
قرار می دهید ، حتما نگران خط تلفن و هزینه اینترنت خواهید بود . اگر می خواهید تمام اطلاعات
و محتو ای یک سایت را بدون نگرانی از مسایل فوق و با حوصله تمام و در وقت دلخواه و بدون
نیاز به اتصال آنلاین به اینترنت مطالعه نمایید ، راه حلی را برایتان شرح م یدهم .
شما با این روش می توانید تمام صفحات یک سایت را در کامپیوتر خود ذخیره کنید بدون آنکه
نیاز باشد تا بطور دستی و با کلیک روی تک تک لینکهای موجود در سایت ، تما م صفحات آنرا
باز کنید . بله با این برنامه می توان فقط با دادن نام سایت ، تمام صفحات سایت را در کامپیوتر
خود ذخیره کرد .
کار با این برنامه بسیار ساده است . فقط باید دقت کنید که سایتی را که برای دانل ود کامل انتخاب
می کنید ، متناسب با محتوا و حجم سایت زمان زیادی طول خواهد کشید . برای دسترسی سریعتر
به محتوای سایت مورد نظر می توانید اطلاعات مورد دانلود را محدود کرده و یا نشانی خاصی از
سایت مورد نظر که یکی از صفحات آنرا معرفی می کند را دانلود کنید تا زمان کمتری طول بکشد
اگر دانلود را بطور ناقص قطع کنید به احتمال زیاد مطالب دانلود شده ناقص بوده و بدرد شما
نخواهند خورد .

 دانلود  فایل آموزش کار با این نرم افزار

لینک دانلود